becərilmək

becərilmək
məch. Yetişdirilmək, bəslənib yetişdirilmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • becərilmə — «Becərilmək»dən icb …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əkilib-becərilmə — «Əkilib becərilmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əkilib-becərilmək — məch. Əkilib və qulluq edilib böyüdülmək, yetişdirilmək, becərilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cərgələrarası — sif. k. t. Əkilmiş bitki cərgələri arasında olan. Cərgələrarası sahə. Əkinlərin cərgələrarası becərilməsi. – <Bilal:> . . Cərgələrarası suvarma cızlarını çəkmək böyük ustalıq istəyir. B. Bayramov. // is. Əkilmiş bitki cərgələri arasında… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kultivasiya — <fr.> k. t. Torpağın kultivatorla becərilməsi, yumşaldılması. Bütün yay müddətində <manqa üzvləri> altı dəfə kultivasiya, yeddi dəfə də kətmənləmə apardılar. İ. Ə.. Alaq, kultivasiya, kətmən, suvarma; Bizim işimizin əsil canıdır. B. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • saqqızağacı — is. bot. Püstə cinsindən olub meşə zolaqlarında becərilən, oduncağı möhkəm, həm də qiymətli sayılan hündür ağac; yabanı püstə. Püstə cinsindən olan saqqızağacı da meşə zolaqlarında becərilmək üçün geniş istifadə oluna bilər. Saqqızağacı 15 metrə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bad — f. 1) külək, yel; 2) m. yox olma, məhv olma. Badi aşub bax: badi tünd; badi fəna’ dağıdıcı külək; badi həva’ əsən külək, yel; badi murad gəmi gedən istiqamətdə əsən külək; badi səba səba yeli, yüngül səhər küləyi; badi tünd fırtına, tufan f. boş… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bitərbiyə(t) — f. və ə. 1) baxımsız, bəslənməmiş; becərilməmiş; 2) tərbiyəsiz, ədəbsiz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cücərdilmək — məch. Bəslənib yetişdirilmək, becərilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dağturpu — is. bot. Uzunsov yarpaqlı ikiillik ot bitkisi. Becərilmə üsulu ilə yetişdirilən, dağturpu ikiillik ot bitkisidir. Gövdəsinin uzunluğu 30 80 sm ə çatır. Yarpaqları uzunsov, kənarı diş diş və bəzən hamar olur. R. Əliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”